Ana Sayfa Gündem 2 Aralık 2023 2 Görüntüleme

Yenişehir Belediyesi örnek projeleriyle kenti dirençli hale getiriyor

Yenişehir Belediyesi örnek projeleriyle kenti dirençli hale getiriyorSürdürülebilir, akıllı, sağlıklı, dijital ve dirençli bir Yenişehir için somut adımlar atan YenişehirBelediyesi çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi, deprem başta olmaküzere doğal afetlere karşı dayanıklı bir kent için hayata geçirdiği çalışmaları vatandaşlarla paylaştı.Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, cesaret ve kararlılıkla çalıştıklarını ifade ederek, bilimselgerçekler ışığında hareket ettiklerine dikkat çekti.Yenişehir Belediyesi, Depreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya yoğunilgi gösteren vatandaşlarla, yapılan çalışmalar ve GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasındakalan mahalleler için hazırlanan imar planı önerisi paylaşıldı. Yenişehir Belediyesi Atatürk KültürMerkezinde yapılan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de katıldığı toplantıda“Sürdürülebilir, Akıllı, Sağlıklı, Dijital ve Dirençli Yenişehir”, “Yenişehir İlçesi Zemin Yapısı”, “6 ŞubatDepreminden Sonra Yenişehir İlçesindeki Yapıların Değerlendirilmesi” ve “Afet Riski AltındaDönüştürülecek Binaların İmar Planı Revizyon Çalışmaları” konularında detaylı sunumlarlavatandaşlara bilgi verildi. Toplantıda Yenişehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve 60 kişiden oluşanAcil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi de tanıtıldı.Yenişehir Belediyesi, SECAP kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan ilkilçe belediyesi olduDepreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında ilk olarak Yenişehir Belediye Başkanı AbdullahÖzyiğit’in yönetim anlayışını oluşturduğu 6 temel ilkeden Ekoloji ve Kentleşme ilkeleri kapsamında2020 yılında imzaladığı AB İklim ve Enerji İçin Belediye Başkanları Sözleşmesi(Covenant of Mayors)’nevurgu yapıldı. Başkan Özyiğit, Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında başlatılan ve sürdürülebilirgeleceği hedefleyen sözleşmeye imza atan Türkiye’deki 19’uncu ilçe belediye başkanı olmuştu.Toplantıda Yenişehir Belediyesinin, Yenişehir İlçesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine UyumEylem Planı (SECAP) kapsamında 2050 yılı karbon nötr emisyon eylemlerini hazırlayan ilk ilçebelediyesi olduğu da vatandaşlarla paylaşıldı.Yenişehir Belediyesi “İklim Değişikliği Farkındalık Anketi” yaparak, SECAP’a ekleyen ilk ilçebelediyesi olduYenişehir Belediyesi ayrıca Yenişehir’in enerji tüketimi ve sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik2030 yılında minimum yüzde 40, 2050 yılı için ise net sıfır hedefine yönelik eylemleri oluşturdu.Yenişehir Belediyesi, “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı”nda, iklimfarkındalık anketine yer veren ilk ilçe belediyesi de oldu. Anket kapsamında Yenişehir’de farklıbölgelerden, farklı demografik özelliklere sahip 1600 kişinin katılımıyla “İklim Değişikliği FarkındalıkAnketi” yapıldı ve plana eklendi. Yenişehir Belediyesi SECAP ile yeni yapılacak konutlarda ve kentseldönüşüm alanlarında yenilenebilir enerji entegrasyonu, tarımsal sulamada yenilenebilir enerjikullanımının artırılması, sıfır atık bilinçlendirme çalışmaları, mevcut konutlarda enerji etkinyenilemelerinin yapılması gibi sürdürülebilir geleceğe katkı sunacak alanlarda faaliyet yürütecek.Yenişehir Belediyesi, ilçenin “Kent Sağlık Profili”ni hazırladıYenişehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından başlatılan ve kentte yaşayan vatandaşların fiziki,çevresel ve psikolojik refahını geliştirmeyi amaçlayan, Türkiye’nin de dahil olduğu Sağlıklı KentlerBirliğine 2021 yılında üye oldu. Yenişehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ile yaptığı sözleşme doğrultusunda “Kent Sağlık Profili” ve “Kent Sağlık Gelişimi Planı” hazırlanmasına yönelik çalışmalarbaşlattı, 32 mahallenin tamamında “Kent Sağlığı Araştırması” yürüttü ve 8 farklı ana başlık altında“Kent Sağlık Profili” hazırladı. Yapılan “Kent Sağlığı Araştırması”nın verileri de paylaşılırken,Yenişehir’de yaşayan vatandaşların yüzde 81’inin fiziksel çevreyi iyi veya orta derecede sağlıklıbulduğu, yüzde 83.4’ü ise Yenişehir’de yaşam kalitesinin iyi olarak nitelendirdiği ifade edildi.Yeşil ve erişilebilir YenişehirYenişehir Belediyesi, yaptığı çalışmayla Yenişehir’de bulunan tüm parkları ve yeşil alanlarıharitalandırıldı ve erişilebilirlik analizini yaptı. Dünya Sağlık Örgütüne göre; kentsel alanda yaşayanvatandaşların yeşil alanlara 500 metre içerisinde erişebilmeleri gerekirken, Yenişehir’de yapılan analizsonucunda kentsel alanda yaşayan vatandaşların tamamı, neredeyse 300 metre içerisinde yeşilalanlara ulaşabildiği belirlendi. Yenişehir Belediyesinin inşa ederek, hizmete açtığı ve beceri temellieğitimlerin verildiği iki anaokulu da vatandaşların erişilebilirliği göz önünde bulundurularak yapıldı.Yenişehir Belediyesi, Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeline katılan ilk ilçe belediyesi olduYenişehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ve bir kentin akıllışehir kabiliyetleri değerlendirilerek olgunluk seviyesinin tespit edildiği ve olgunluk seviyesininiyileştirilmesi için öneriler sunulduğu “Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli”ne katılan ilk ilçebelediyesi oldu. Yenişehir, modelde 81 il arasında en akıllı 13’üncü şehir oldu. Yenişehir Belediyesi,akıllı şehir çalışması ile stratejiler belirleyerek, gelişim için modellemeler yapacak. Akıllı şehirleşmekavramını benimseyen Yenişehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınınyayınladığı “Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı”nı göz önünde bulundurarak, “MersinYenişehir Belediyesi Akıllı Şehirler Stratejik Plan 2030”u hazırlamaya da başladı. Hava kalitesiölçümleri, ısı haritaları, akıllı otopark sistemleri, bina enerji yönetimi gibi alanlarda ekolojik çalışmalargerçekleştirilecek.Yenişehir Belediyesi kentin “Dijital İkiz”ini çıkaracakYenişehir Belediyesi, başlattığı “Dijital İkiz” projesi ile ilçenin sanal kopyasını çıkaracak vesimülasyonunu oluşturacak. Şehrin gerçek işleyişi, altyapısı ve kaynakları dijital bir ortamdacanlandırılacak. Dijital İkiz ile veri analizi, yapay zeka ve diğer dijital teknolojiler kullanılarak Yenişehirilgili veriler toplanacak ve simülasyonu yapılacak. Bu şekilde kaynakların daha verimli kullanılması,çevresel etkilerin azaltılması ve şehrin yaşam kalitesinin arttırılması sağlanacak. Dijital İkiz projesi ileYenişehir’in sayısal arazi modeli, 3D yapı bilgileri, kentsel ısı adaları, kentsel rüzgar analizleri, taşkınanalizleri ve güneşlenme süreleri belirlenecek.Uzmanlardan oluşan Zemin ve Temel Etüt Ekibi ile denetim ve inceleme yapılıyorDepreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında, Yenişehir Belediyesinin kentte yapılanbinaların zemin etütleri ile ilgili çalışmaları da anlatıldı. Yenişehir Belediyesi inşaat, jeoloji ve jeofizikmühendislerinin yer aldığı ve kapasitesi arttırılan Zemin ve Temel Etüt Ekibi ile büyük bir hassasiyetlesürdürdüğü yerinde denetim ve incelemelere devam edeceği ifade edildi. Yenişehir Belediyesi ayrıcaYenişehir’de yapıların değerlendirilmesi için Hızlı Tarama Ekibi de kurdu.GMK Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı arasında kalan bölgenin dönüşümü için imar planıçalışması yapıldı Yenişehir Belediyesinin hazırladığı “Afet Riski Altında Dönüştürülecek Binaların Uygulama İmar PlanıRevizyon Çalışması” da toplantıda paylaşıldı. Yenişehir Belediyesi, GMK Bulvarı ile Adnan MenderesBulvarı arasında kalan yerleşim alanında afet risklerine hazırlık kapsamında yerinde dönüşümügerçekleştirmek amacıyla riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesi, imar planlamaçalışmalarının da bu kapsamda uygulanabilir şekilde düzenlenmesini hedefliyor. İmar planı önerisiPirireis, Palmiye, Gazi, İnönü, Dumlupınar, Barbaros, Eğriçam ve Akkent mahallelerini kapsıyor.60 kişilik Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi tanıtıldıYenişehir Belediyesinin kurduğu ve 60 kişiden oluşan Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi deDepreme Dirençli Yenişehir Bilgilendirme Toplantısında tanıtıldı. Ekip bünyesinde teknik personellerinyanı sıra psikolojik destek vermesi amacı ile alanlarında uzman sosyolog ve psikologlara da yer verildi.Başkan Abdullah Özyiğit, “Kentimizi ve hayatımızı daha bilimsel temellere dayalı planlamalıyız.”Bilgilendirme toplantısının ardından konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, bilimselgerçeklerle hareket ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Bu ülkeyi kurup bize emanet edenbüyük devrimci Mustafa Kemal Atatürk, ‘Eğer bir gün, benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimiseçin.’ diyerek bize bilimin önemini işaret etmiş. Günümüzde bilim üreten üniversitelerle gerçekyaşam uygulamaları arasında bir kopukluk var. Bilimi yeterince kullanamıyor, bilimsel gerçeklerdenyararlanamıyoruz. Hazırladığımız sağlıklı, akıllı ve dijital ikiz uygulamaları, sürdürülebilir iklimeylem planımız, yaşamımızı kolaylaştıracak ve bizi daha iyi yerlere götürecek. Bu çalışmalar görevegelmeden önce planladığımız işler, kentimizi ve hayatımızı daha bilimsel temellere dayalıplanlamalıyız. Bugünü değil, geleceği planlıyoruz. Günübirlik yaşadığımız için, bilimi yeterlikullanmadığı için Türkiye bir yere gidemiyor. 6 Şubat’ta depremi yaşadık, 20 yıl önce Gölcük veDüzce depremleri oldu. Biz bu tedbirleri alabildik mi? Hayır. 6 Şubat’tan sonra ben arkadaşlarımabir söz verdim. Dedim ki, ‘unutmayacağız ve depreme dayanıklı bir Yenişehir’i oluşturacağız.’”“Bütün bu işleri başarmak zorundayız. Cesaretle, kararlılıkla ve bilimle.”Başkan Abdullah Özyiğit konuşmasının devamında “GMK ve Adana Menderes bulvarları arasındakibantta yapım esnasında kullanılan malzemeden mühendisliğe, yıpranmadan zeminine kadarkaygılıyız. Bunu hepimiz biliyoruz, orada yaşayan insanlar da biliyor. Az önce bir hanımefendi geldive kendi yaşadığı mahalledeki sıkıntısını benimle paylaştı. Zamanında yapıldığında 5’e varan, 5’igeçen emsaller verildiği için bunun dönüşümün ne kadar zor olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz.Ve kentte de maalesef spekülatif davranan bazı unsurlar var. Bütün bu işleri başarmak zorundayız.Cesaretle, kararlılıkla ve bilimle. Bir birim kurduk, bu birimimiz İstanbul Teknik Üniversitesi veİstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortak çalışmalarıyla daha uzman hale geldiler. Meslek odalarınınbaşkanlarıyla depremden sonra bir toplantı yaptık. O toplantıda jeofizik mühendisi birhanımefendinin söylemi beni çok etkiledi, yani bu iş zemin ile başlıyor. Zemini doğru belirlersek,ona göre doğru temel sistemini kullanırsak, doğru malzeme ve doğru mühendislik uygularsakbaşarabiliriz.” ifadelerini kullandı.“Daha yanaşabilir daha sağlıklı bir kent için hep birlikte bilimsel temellere dayalı bir uygulamayıgerçekleştireceğiz.”Riskli alanlarda kentsel dönüşüm planları yaptıklarını kaydeden Başkan Özyiğit “Meclislerde yüksekbinalar ile ilgili tartışmalar yaşanıyor. Adıyaman Yaylakonak’ta neredeyse tüm evler tek katlı, 250 konutun 200’ü yıkıldı. 6 Şubat’ta sabah saat 5’te Yaylakonak Belediye Başkanı beni aradı. Demek kibu iş kat yüksekliğinde değil, mühendislikte ve bilimde. Ben ‘göğe doğru gidelim’ demiyorum amadoğrusunu da kullanmazsak bu sefer de yan yana binalar olacak, işte biraz önce İnönü Mahallesi’nigördünüz, aradan havanın geçişi imkansız, yaşam alanları problemli. Dolayısıyla efektif ve bilimseltemelli işler yapacağız. Uğur Mumcu’nun işaret ettiği gibi ‘bilgi sahibi olmadan fikir sahibi’ deolmayacağız. Şimdi hızlı tarama sistemlerini kullanacağız, jeoloji mühendislerimiz zemini tespitedecek. Arkadaşlarımız tespit edilen zeminler üzerinde doğru işlerin yapılıp yapılmadığını bizzatyerinde inceleyecek, temellerin açılması ve atılması gibi tüm süreçleri izleyecek. Kentsel dönüşümiçin planları yaptık, bundan sonraki süreçlerde bunları tabi ki Yenişehir ve Büyükşehirmeclislerimize getireceğiz. Varsa bir eksikliği, tartışılacak ve sonuca gidilecek. Daha yanaşabilirdaha sağlıklı bir kent için hep birlikte bilimsel temellere dayalı bir uygulamayı gerçekleştireceğiz.”dedi.“Sürekli hazır olacaklar, onların malzemeleri hiçbir yerde kullanılmayacak. Olay anında 1 saat içindetoplanacaklar”Kurdukları Acil Durum Arama ve Kurtarma Ekibi hakkında konuşan Başkan Özyiğit, “DepremdeHatay’a giden 3 arkadaşımız ellerinde bir delici aletle 18 saate yakın uykusuz, yemeksiz çalıştılar ve6 kişiyi enkazdan çıkardılar. Devletin hiçbir kurumunun doğru hareket edemediği bir süreçteyaptılar bunu. Bu bize bir ders oldu. Ve biz Yenişehir Belediyesi olarak 60 kişilik bir ekip kurduk.Eğitim süreci bitmez, eğitimlerine devam ediyorlar. Sürekli hazır olacaklar, onların malzemelerihiçbir yerde kullanılmayacak. Olay anında 1 saat içinde toplanacaklar, kıyafetleri ve malzemeleriaynı yerde olacak. Allah inşallah nasip etmez ve öyle bir şeye gerek olmaz ama olursa da YenişehirBelediyesi olarak hazır bekleyeceğiz. Arkadaşlarımıza gösterdikleri gönüllük için ayrı ayrı teşekkürediyorum.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

hack forum forum bahis onwin fethiye escort gaziantep escort gaziantep escort hack forum hacker sitesi bursa escort meritking meritking meritking meritking giriş izmit escort adana escort slot siteleri casibomcu.bet deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler Tarafbet izmir escort istanbul escort marmaris escort